Ako postupovať v prípade úmrtia

 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici stačí prísť do domu smútku doniesť šaty na oblečenie a dohodnúť všetky náležitosti pohrebu a poslednej rozlúčky. Následne zabezpečíme prevzatie dokladov a prevoz zosnulého z nemocnice do chladiaceho zariadenia domu smútku.

 

Ak nastalo úmrtie doma je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára tel. č. 112. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu.

 

Ak nie je nariadená pitva, zavolajte našu non-stop službu, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia domu smútku tel. č. 0905 342 011, 0903 629 623.

 

Na vybavenie pohrebu je potrebné doniesť do domu smútku občiansky preukaz zosnuého a šaty na oblečenie zosnuhého.

 

 

Informácie ohľadne úmrtia Vám poskytneme na

tel. č. 0905 342 011, 0903 629 623.