Pohrebná služba Lipa Lučenec s.r.o.

 

Pohrebné služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje zahŕňajú všetky náležitosti a doklady potrebné k vybaveniu pohrebu, ktoré vieme zabezpečiť na jednom mieste v Dome smútku v Lučenci. Nie je nutné, aby ste ešte museli navštevovať iné firmy, alebo inštitúcie.

 

Pri poskytovaní pohrebných služieb používame profesionálne a kvalitné technické vybavenie, ktoré spĺňa všetky zákonom stanovené normy a zároveň poskytuje nerušené a spoľahlivé zabezpečenie súkromia, dôstojnosti a úcty pre vašich zosnulých.

 

V prípade úmrtia sme Vám k dispozícii 24 hodín denne na telefónnych číslach

0905 342 011 a 0915 571 319. Zosnulého okamžite po prevzatí umiestnime do chladiaceho zariadenia, kde sa bude nachádzať až do doby smútočného obradu.

 

Moderné chladiace zariadenie je umiestnené v prevádzkových priestoroch, priamo v cintoríne v Lučenci. V týchto priestoroch vykonávame aj úpravu zosnulého na smútočný obrad.

 

Pozostalí majú možnosť vidieť svojho zosnulého počas doby uloženia zosnulého v našej pohrebnej službe, v priestoroch malej sály Domu smútku. Okrem toho sa môžu osobne rozlúčiť so svojim blízkym aj pred smútočným obradom.

 

Našou hlavnou prioritou je dôstojné zaobchádzanie s vašim zosnulým.

 

Na našej webovej stránke si môžete objednať ikebany, vence a kytice k poslednej rozlúčke, ktoré si môžete vyzdvihnúť tesne pred pohrebom priamo  v Dome smútku v Lučenci ako aj v Dome smútku Opatová a v cintoríne Malá Ves.

 

Mgr. Branislav Drugda – správca cintorína a pohrebnej služby Lipa Lučenec, s.r.o.