VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č.07/2016 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK NA ÚZEMÍ MESTA LUČENEC

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie si môžete pozriet - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE