Ako postupovať v prípade úmrtia

husband-trying-to-comfort-his-wife-at-a-graveyard.jpg
DSC00235

Ako postupovať v prípade úmrtia

Ak nastalo úmrtie v nemocnici stačí prísť do domu smútku doniesť šaty na oblečenie a dohodnúť všetky náležitosti pohrebu a poslednej rozlúčky. Následne zabezpečíme prevzatie dokladov a prevoz zosnulého z nemocnice do chladiaceho zariadenia domu smútku.

Ak nastalo úmrtie doma je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára tel. č. 112. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu.

Ak nie je nariadená pitva, zavolajte našu non-stop službu, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia domu smútku tel. č. 0905 342 011, 0915 571 319

Na vybavenie pohrebu je potrebné doniesť do domu smútku občiansky preukaz zosnulého a šaty na oblečenie zosnulého.

Informácie ohľadne úmrtia Vám poskytneme na

tel. č. 0905 342 011, 0915 571 319