Kontakt

Prevádzka: Dom smútku

Nepretržitá služba v prípade úmrtia 24 hodín denne

Zodp.ved.: Mgr. Branislav Drugda tel.: 0905 342 011

Kontakt

Prevádzková doba